Історія закладу освіти

Понад чверть століття у місті Суми працює Комунальна установа Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 37 «Зірочка», де дітям повертають радість бачити розмаїття навколишнього світу.

Педагоги спільно з медиками ведуть наполегливий пошук ефективних шляхів навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, розвитку їх зорового сприйняття навколишнього світу з метою успішної інтеграції в соціальне середовище.

Виховання та навчання дітей у навчально-виховному комплексі зорієнтовано не тільки на виправлення зорового дефекту у дітей, але й на їх індивідуальні потенційні можливості та інтеграцію у соціум. Особливості умов виховання, навчання та утримання дітей, охоронно-педагогічного режиму в закладі визначаються спеціальною системою навчальної, виховної та корекційної роботи; створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості виховання, навчання та подолання порушень фізичного і психічного розвитку, формування мовлення, відновлення здоров’я; здійсненням індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням характеру порушення; роботою над розвитком здібностей, природних нахилів, творчого мислення, потреби самовдосконалення, над формуванням громадянськості, власної гідності, відповідальності за свої дії.

Пріоритетними напрямками роботи комплексу є :

· створення і забезпечення оптимальних умов для отримання дітьми дошкільної та початкової освіти;

· забезпечення фізичного та психічного здоров’я вихованців та учнів з порушеним зором;

· розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик спеціального навчально-виховного і лікувально-реабілітаційного процесів;

· всебічна підготовка до інтеграції в соціум.

Одним з провідних напрямків роботи спеціального навчально-виховного комплексу є раннє виявлення дефекту та взаємодія педагогів і сім’ї з метою забезпечення повноцінного розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

Тісна співпраця нашого навчального закладу та сім’ї є важливою не тільки тому, що дітей з проблемами у розвитку більш складно виховувати та навчати, але і тому, що позиція батьків дуже уразлива. Вони нерідко відчувають провину перед дитиною, бувають розгубленими, не бачать майбутнього для неї, а інколи навіть соромляться її вади. Тому в закладі було створено консультативний центр. Його метою є надання психолого-педагогічної допомоги сім’ям, що мають незрячих дітей та дітей з складними дефектами розвитку від народження до 10 років, формування життєвої компетентності, розв’язання проблем їх адаптації, реабілітації та ранньої інтеграції у суспільство.

Діяльність консультцентру спрямована на встановлення тісних зв’язків з офтальмологічною та педіатричною службами міста та обласною психолого-медико-педагогічною консультацією; виявлення незрячих, слабозорих та дітей з складними дефектами; раннє діагностування дітей; особистісно орієнтований розвиток дитини з особливими потребами, формування її сенсорного досвіду, виявлення здібностей та нахилів; підготовка до успішного подальшого навчання на основі індивідуалізації та диференціації; консультування батьків або осіб, що їх заміщують; залучення членів сім’ї до навчально-виховного та кореційно-розвиваючого процесів.

У консультцентрі надають консультації та проводять практичні заняття такі спеціалісти: тифлопедагог, вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель ЛФК, музичний керівник, керівник театральної студії, лікар-офтальмолог та лікар-педіатр.

Отже, робота консультативного центру сприяє усвідомленню та розумінню батьками існуючих проблем, пошуку в тісній взаємодії з педагогами та лікарями оптимальних та ефективних шляхів розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

Раннє виявлення та системна комплексна корекція відхилень у розвитку дозволяють попередити появу вторинних і третинних відхилень, скорегувати вже наявні труднощі і, як результат, значно знизити ступінь соціальної дезадаптації дітей зі зниженим зором.

Для досягнення максимально можливого для кожної дитини з порушеннями зору рівня загального розвитку, освіти, ступеня інтеграції в суспільство важливе значення має забезпечення комплексного індивідуального медико-психолого-педагогічного супроводу.

Кiлькiсть переглядiв: 78

Коментарi